/ / / /
EXPOSICIÓN FERVOR DE METRÓPOLIS
TEXTO JUAN MANUEL BONET
TEXTO DIOGENES MOURA