Sala de espera, 2001.
Fotografia papel Fuji Cristal Archiv.
74,6 x 121 cm.