Nueva escalera mecanica 3 2005
Fotografia sobre papel Fuji Cristal Archiv.
124 x 86 cm.